maandag 31 maart 2008

Kine & Gynae

We zijn vorige woensdag naar onze eerste les prenatale kinesitherapie gegaan. Rijkelijk laat vinden de meesten (inclusief de kinesiste), maar onze gynaecoloog heeft die gewoon zo laat voorgeschreven. Zijn argument: dan zit het nog fris in je geheugen en je leert daar wel enkele technieken, maar de kans bestaat dat je daar tijdens de bevalling niets mee bent. De vroedvrouwen begeleiden je daar wel in en leren je ter plaatse wel een andere techniek die je misschien beter ligt.

We hebben dus eerst uitleg gekregen over het verloop van een bevalling(de fase waarin je opening krijgt en dan de uitdrijving zelf - had ik allemaal al gelezen) en dan volgden wat ademhalingsoefeningen voor tijdens het persen, om in de juiste richting mee te drukken tijdens persweeën (erg nuttig, want bij mijn eerste poging deed ik het verkeerd) en dan de heel lichte borstademhaling om weeën op te vangen. Die eerste twee lukken prima. Dat hijgen vind ik zó vermoeiend dat ik mij afvraag of ik mij daarop zal kunnen concentreren tijdens een wee, maar waarschijnlijk is het net de bedoeling dat je al je concentratievermogen op die ademhaling richt zodat je de wee gewoon niet meer voelt. Volgende donderdag sessie 2, waarin Mario zal leren supporteren tijdens het persen! :-)

En de ochtend erop zaten we weer bij de gynaecoloog. Tegenwoordig valt daar steeds minder nieuws te rapen. Ons kleintje ligt nog altijd prima en weegt ongeveer 3,200 kilo. Volgens de gynaecoloog zal ik mijn tijd wel uitdoen, dus ik zit nog zeker een week op mijn gemak. Het was de laatste consultatie in zijn praktijk. De volgende keer is het in het ziekenhuis en we mogen zelf kiezen of we deze week al gaan of nog tot de week nadien wachten... Hij schijnt er allemaal erg gerust op te zijn!

maandag 24 maart 2008

Witte Pasen

Gewoon om niet te vergeten:

We kijken al van in het begin uit naar ons lentekindje en het bijhorende goede weer. Wandelingen met ons kleintje, de eerste terrasjes, wat zon op je snoet... Maar door een gril van de natuur heeft het een heel weekend dan eens wel en dan weer niet gehageld en gesneeuwd, tussen wat voorzichtige zonnestralen door. Letterlijk 'four seasons in one day'.

De climax van het weekend was toch gisterenavond, toen we thuiswaren van het paasdiner in Zellik: een prachtige sneeuwbui met dikke vlokken. Vanuit onze keuken en in een innige omhelzing hebben Mario en ik dit louterende tafereel een hele tijd gadegeslaan.

zaterdag 22 maart 2008

De slechtst denkbare...

De bevalling komt dichterbij en het spreekt voor zich dat mij dat steeds meer bezighoudt. Het ene moment denk ik dan ook "laat maar komen, we fiksen dat wel", het andere moment slaat de angst mij om het hart en vraag ik mij af hoe ik daar ooit doorheen moet komen, maar het gevoel dat het meest overheerst is toch "we zien wel, er zijn mij al zoveel vrouwen voorgegaan, er is geen weg terug en er wacht mij nadien een prachtige beloning en ik vind dus wel een manier om ermee om te gaan". Ik krijg daarin ook veel steun van Mario en dat zal mij sowieso al een hoop extra krachten geven.

Ik probeer hem dan ook voor te bereiden op een aantal minder leuke mogelijkheden. Dat hij zich niet buitengesloten of afgewezen moet voelen als ik hem zou wegduwen omdat ik liever in een coconnetje kruip, of dat hij een snauw naar zijn hoofd krijgt omdat hij iets vertelt waar ik op dat ogenblik geen boodschap aan heb. Je weet natuurlijk nooit...

En zo zat ik een paar dagen geleden voor mezelf het spelletje "de slechtst denkbare" te spelen. Wat zou nu het allerergste kunnen zijn dat ik op zo'n ogenblik tegen hem kan zeggen? "GIJ hebt kinderen gewild!" Gelukkig kan hij erom lachen!!

vrijdag 21 maart 2008

Fotootjes

Ter vergelijking...

Een fotootje van mijn buik op 26/12 (24 weken - 5,5 maand zwangerschap)


En een fotootje van diezelfde buik 2 maanden later, op 28/2 (33 weken - 7,5 maand zwangerschap). Het perspectief verschilt een beetje, maar de zwarte rand onderaan is van dezelfde broek en vormt een goede indicatie van hoezeer mijn kanonsbal gegroeid is...

dinsdag 18 maart 2008

Het is al een paar dagen geleden...

...maar donderdag zaten we weer bij de gynaecoloog. En naar goede gewoonte blijft alles prima verlopen. Mijn buik is volledig met kind gevuld (zo zei hij het zelf) en ons kleintje wordt langzaam een 'grootje': we zitten al aan 2,900 kilo (en ik aan 11).

Omdat je gynaecoloog toch een belangrijke rol speelt tijdens je bevalling, heb ik meteen eens gepolst naar zijn visie op verdoving, knippen, bevalhoudingen, eventueel onder water bevallen (stel je voor dat ik in dat bad zit en er niet meer uit wil/kan) enzovoort. En hij heeft het meest nietszeggende, maar tegelijk het beste antwoord gegeven: daar moeten we nu nog niet mee bezig zijn, dat zien we dan wel. Precies hoe ik erover denk, maar het is een aangenaam besef dat ik op het ogenblik van de bevalling zelf dus nog kan zien hoe alles loopt en wat ik dan wel en niet zie zitten. Je kan daar op voorhand toch geen plannen voor maken!

Ik hoop dus dat ik in goede handen terechtkom en niet zoals mijn moeder en zus wat kwaad moet zijn op de gynaecoloog omdat die naar hun gevoel te snel geknipt heeft, want dat ze best nog even verder konden.

woensdag 12 maart 2008

Zelfstandige en zwangerschap - waar heb je recht op?

Er zijn talloze interessante sites waar je informatie kan vinden over alle premies, vervangingsuitkeringen en bijslagen waar je recht op hebt als je bevalt. Alleen wordt er altijd van uitgegaan dat je bediende bent. En als ze er al aan denken dat vrouwen ook als zelfstandige actief zijn, bots je vaak op de procedure "vraag die premie aan via de werkgever van je partner". Maar daar ben ik met mijn eveneens zelfstandige vriend dus niets mee...

Daarom een kort overzichtje van alles waar je (bij mijn weten) als zelfstandig werkende vrouw (hoofdberoep) die niet in verwachting is van een meerling (want ook daar gelden weer overal speciale regels voor) recht op hebt en hoe je het moet aanvragen:

- Kraamgeld: kan je aanvragen vanaf 6 maanden zwangerschap. Dit bedrag is voor iedereen hetzelfde en bedraagt 1086,11 euro voor een eerste kind en 817,17 euro voor alle volgende. Als je getrouwd bent of als je partner het kind erkend heeft en jij bent zelfstandige, moet je dit aanvragen via de werkgever van je partner als hij bediende is, of anders via het sociaal verzekeringsfonds ("sociale kas") van - voor zover ik heb kunnen achterhalen - de oudste van de twee.

- Moederschapscheques: als vrouwelijke zelfstandige heb je het leuke voordeel dat je recht hebt op 70 gratis (al is hier een tijdje geleden een rel rond geweest omdat bleek dat ze als extralegaal voordeel belast werden, maar voor zover ik weet is dit inmiddels rechtgezet) dienstencheques. Je moet ze altijd aanvragen bij je eigen sociaal verzekeringsfonds en kan die aanvraag indienen vanaf 6 maanden zwangerschap en ten laatste voor het einde van de zesde week na de bevalling. Als dat nog niet het geval is, moet je je wel eerst als dienstenchequegebruiker registreren bij Sodexho. Het persoonlijke gebruiksnummer dat je dan toegestuurd krijgt, moet samen met de vermoedelijke bevallingdatum schriftelijk (mail valt hier ook onder) doorsturen naar je sociaal verzekeringsfonds. Na de bevalling moet je ze een geboorteattest bezorgen. Zodra ze gecontroleerd hebben of je aan alle voorwaarden voldoet, krijg je de cheques van Sodexho toegestuurd.

- Moederschapsrust (wat bij bedienden dus het zwangerschaps- of bevallingsverlof is): in tegenstelling tot de vorige twee tegemoetkomingen moet je dit via je ziekenfonds aanvragen. Als zelfstandige heb je recht op maximum 8 weken moederschapsrust (je kan vrijwillig kiezen om deze periode korter te maken), waarvan minstens 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum opgenomen moet worden. Je aanvraagformulier moet je voor de bevalling indienen (kan opnieuw vanaf 6 maanden) en tijdens de opgegeven periode mag je niet werken (wat in de praktijk dus neerkomt op geen facturen opstellen). Na de geboorte moet je opnieuw een geboorteattest opsturen en binnen 2 dagen nadat je terug aan het werk gaat moet je het ziekenfonds een 'verklaring van werkhervatting' bezorgen. De uitkering is een forfaitair bedrag en komt neer op 354,06 euro per week moederschapsrust. Hou er wel rekening mee dat er nog 11,11% bedrijfsvoorheffing afgaat.

- Kinderbijslag (of 'kindergeld'): dit bedrag is voor zelfstandigen vastgelegd op 61,20 euro voor je eerste kind (bedienden krijgen 80,17 euro). De regels voor waar je dit aanvraagt zijn dezelfde als voor het kraamgeld: de werkgever van je partner als die bediende is en anders het sociaal verzekeringsfonds van de oudste partner.
Update 02/04/2008: sinds 1 april is dankzij minister Laruelle het kindergeld voor zelfstandigen verhoogd tot € 71,20. De bedoeling is om het op termijn helemaal gelijk te schakelen met dat van bedienden. Voor ons geen probleem. Trappeltje wordt precies in de goede maand geboren!!

- Tot slot krijg je bij je mutualiteit vaak nog een premie en/of een geschenk als je een kind krijgt, maar omdat dit van mutualiteit tot mutualiteit verschilt, moet je daar zelf maar eens navraag naar doen.

Dat is het bij mijn weten. Als ik nog iets vergeten ben, laat het dan gerust weten, al deze financiële geschenkjes zijn natuurlijk altijd mooi meegenomen!Upd

maandag 10 maart 2008

Stapje voor stapje

Nog 5 weken. Het zijn kleine voorbereidingen, maar langzaam krijgt alles toch een beetje vorm:
- mijn aanvraag voor moederschapsrust is ingediend bij de mutualiteit.
- het geboortekaartje staat klaar bij de ontwerpster. Enkel de datum, lengte en gewicht moeten natuurlijk nog ingevuld worden. De naam staat er wel al op... :-)
- we hebben de infosessie Hoe verlopen arbeid en bevalling in het ziekenhuis gevolgd. Het eerste deel was zeer interessant, maar bovenal weten we nu waar het ziekenhuis ligt, hoe we er met de auto geraken, waar we ons moeten aanmelden en hoe zo'n verloskamer eruit ziet (doe mij maar de huiselijke verloskamer als dat lukt - ze behouden die zoveel mogelijk voor voor vrouwen die het liefst zonder epidurale verdoving willen proberen te bevallen, dus ik maak wel kans om er toegelaten te worden - het idee van een naald in je ruggenmerg vind ik geen aantrekkelijk vooruitzicht, al sluit ik niets op voorhand uit... We zien wel!)
- de eerste benodigdheden voor de doopsuiker (hoewel we niet dopen en het geen suikerbonen worden) hebben we al in huis gehaald, ik kan mij daar tijdens een vrije namiddag eens op storten!
- Ik schuif al flink op in "Veilig bevallen". Gruwelijke titel, maar verdomd interessant boek. Ik heb het idee dat ik hier op het Uur van de Waarheid nog veel aan ga hebben!
- Tijdens het verversen van het bed heb ik dit weekend meteen ook de matrasbeschermer op ons bed gelegd. Het zal je maar gebeuren dat je water breekt als je in bed ligt en dat je matras naar de knoppen is.

En dat ons kleintje nu zo hoog ligt dat je als moeder tot 25% minder longinhoud hebt, hoefden ze niet in die nieuwsbrieven te schrijven, dat voel ik duidelijk!

dinsdag 4 maart 2008

Officieel noppes

Bericht van de Stad Gent: in augustus is er geen plaats voor ons kleintje in de kinderopvangplaatsen van de stad.

Alle andere crèches van kind & Gezin die ik in het najaar gebeld heb, wisten mij al te vertellen dat ik waarschijnlijk pas vanaf januari 2009 plaats zou vinden. Geef toe, geen fraai vooruitzicht.

Niet bij de pakken blijven zitten, mijn aanvraag opnieuw ingediend voor de eerstvolgende periode die nog mogelijk was: opvang vanaf oktober 2008. Afwachten tot april of we dan goed nieuws krijgen...