woensdag 12 maart 2008

Zelfstandige en zwangerschap - waar heb je recht op?

Er zijn talloze interessante sites waar je informatie kan vinden over alle premies, vervangingsuitkeringen en bijslagen waar je recht op hebt als je bevalt. Alleen wordt er altijd van uitgegaan dat je bediende bent. En als ze er al aan denken dat vrouwen ook als zelfstandige actief zijn, bots je vaak op de procedure "vraag die premie aan via de werkgever van je partner". Maar daar ben ik met mijn eveneens zelfstandige vriend dus niets mee...

Daarom een kort overzichtje van alles waar je (bij mijn weten) als zelfstandig werkende vrouw (hoofdberoep) die niet in verwachting is van een meerling (want ook daar gelden weer overal speciale regels voor) recht op hebt en hoe je het moet aanvragen:

- Kraamgeld: kan je aanvragen vanaf 6 maanden zwangerschap. Dit bedrag is voor iedereen hetzelfde en bedraagt 1086,11 euro voor een eerste kind en 817,17 euro voor alle volgende. Als je getrouwd bent of als je partner het kind erkend heeft en jij bent zelfstandige, moet je dit aanvragen via de werkgever van je partner als hij bediende is, of anders via het sociaal verzekeringsfonds ("sociale kas") van - voor zover ik heb kunnen achterhalen - de oudste van de twee.

- Moederschapscheques: als vrouwelijke zelfstandige heb je het leuke voordeel dat je recht hebt op 70 gratis (al is hier een tijdje geleden een rel rond geweest omdat bleek dat ze als extralegaal voordeel belast werden, maar voor zover ik weet is dit inmiddels rechtgezet) dienstencheques. Je moet ze altijd aanvragen bij je eigen sociaal verzekeringsfonds en kan die aanvraag indienen vanaf 6 maanden zwangerschap en ten laatste voor het einde van de zesde week na de bevalling. Als dat nog niet het geval is, moet je je wel eerst als dienstenchequegebruiker registreren bij Sodexho. Het persoonlijke gebruiksnummer dat je dan toegestuurd krijgt, moet samen met de vermoedelijke bevallingdatum schriftelijk (mail valt hier ook onder) doorsturen naar je sociaal verzekeringsfonds. Na de bevalling moet je ze een geboorteattest bezorgen. Zodra ze gecontroleerd hebben of je aan alle voorwaarden voldoet, krijg je de cheques van Sodexho toegestuurd.

- Moederschapsrust (wat bij bedienden dus het zwangerschaps- of bevallingsverlof is): in tegenstelling tot de vorige twee tegemoetkomingen moet je dit via je ziekenfonds aanvragen. Als zelfstandige heb je recht op maximum 8 weken moederschapsrust (je kan vrijwillig kiezen om deze periode korter te maken), waarvan minstens 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum opgenomen moet worden. Je aanvraagformulier moet je voor de bevalling indienen (kan opnieuw vanaf 6 maanden) en tijdens de opgegeven periode mag je niet werken (wat in de praktijk dus neerkomt op geen facturen opstellen). Na de geboorte moet je opnieuw een geboorteattest opsturen en binnen 2 dagen nadat je terug aan het werk gaat moet je het ziekenfonds een 'verklaring van werkhervatting' bezorgen. De uitkering is een forfaitair bedrag en komt neer op 354,06 euro per week moederschapsrust. Hou er wel rekening mee dat er nog 11,11% bedrijfsvoorheffing afgaat.

- Kinderbijslag (of 'kindergeld'): dit bedrag is voor zelfstandigen vastgelegd op 61,20 euro voor je eerste kind (bedienden krijgen 80,17 euro). De regels voor waar je dit aanvraagt zijn dezelfde als voor het kraamgeld: de werkgever van je partner als die bediende is en anders het sociaal verzekeringsfonds van de oudste partner.
Update 02/04/2008: sinds 1 april is dankzij minister Laruelle het kindergeld voor zelfstandigen verhoogd tot € 71,20. De bedoeling is om het op termijn helemaal gelijk te schakelen met dat van bedienden. Voor ons geen probleem. Trappeltje wordt precies in de goede maand geboren!!

- Tot slot krijg je bij je mutualiteit vaak nog een premie en/of een geschenk als je een kind krijgt, maar omdat dit van mutualiteit tot mutualiteit verschilt, moet je daar zelf maar eens navraag naar doen.

Dat is het bij mijn weten. Als ik nog iets vergeten ben, laat het dan gerust weten, al deze financiële geschenkjes zijn natuurlijk altijd mooi meegenomen!Upd

2 opmerkingen:

Isa zei

De wereld draait op administratie :) Een mooi naslagwerkje voor al de zwangere zelfstandigen!

Marleen zei

Bedankt! Ik heb mijn best gedaan...

Voilà, wat houdt u nu nog tegen, hè? ;-)